Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
324.
Decyzja Nr 451/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2015.11.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.20 12:09
Treść aktu: