Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
324.
Decyzja Nr 359/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.03 12:12
Treść aktu: