Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
323.
Decyzja Nr 397/MON z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nazwy wyróżniającej przez 3. Dywizjon Przeciwlotniczy 4. Zieleniogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
Minister Obrony Narodowej 2014.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.07 11:26
Treść aktu: