Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
321.
Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żolnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żolnierzy i pracowników wojska
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 12:05
Treść aktu: