Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
321.
Decyzja Nr 393/MON z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.03 15:29
Treść aktu: