Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
321.
Decyzja Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie doskonalenia systemu uposażeń i innych należności żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.27 13:23
Treść aktu: