Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
320.
Decyzja Nr 462/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez ogany wojskowe zadań w zakresie militaryzacji
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 12:03
Treść aktu: