Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
320.
Decyzja Nr 256/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.27 13:21
Treść aktu: