Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Decyzja Nr 29/MON z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Szefów Obrony Państw Europy Północnej w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2022.02.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.28 13:11
Treść aktu: