Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.03.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.29 11:29
Treść aktu: