Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Decyzja Nr 25/MON z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.25 14:50
Treść aktu: