Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Decyzja Nr 22/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 11:20
Treść aktu: