Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Decyzja Nr 13/MON z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ordynariatu Polowego
Minister Obrony Narodowej 2014.01.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.27 12:46
Treść aktu: