Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
319.
Decyzja Nr 356/MON z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2013.11.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.29 10:10
Treść aktu: