Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
318.
Decyzja Nr 459/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w ataszatach obrony
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 10:56
Treść aktu: