Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
318.
Decyzja Nr 350/MON z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2013.11.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.28 12:54
Treść aktu: