Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
317.
Decyzja Nr 458/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 10:55
Treść aktu: