Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
317.
Decyzja Nr 255/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych w 2010 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.27 13:16
Treść aktu: