Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
316.
Decyzja Nr 457/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 10:53
Treść aktu: