Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
316.
Decyzja Nr 355/MON z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielania zamówień w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej
Minister Obrony Narodowej 2013.11.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.28 11:30
Treść aktu: