Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
315.
Decyzja Nr 391/MON z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym
Minister Obrony Narodowej 2014.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.09.26 12:40
Treść aktu: