Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
314.
Decyzja Nr 454/MON z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 10:46
Treść aktu: