Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
314.
Decyzja Nr 353/MON z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.11.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.28 11:27
Treść aktu: