Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
314.
Decyzja Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.24 10:19
Treść aktu: