Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
313.
Decyzja Nr 453/MON z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 10:45
Treść aktu: