Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
313.
Decyzja Nr 390/MON z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchylenia upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2014.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.09.24 13:40
Treść aktu: