Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
313.
Decyzja Nr 352/MON z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.11.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.28 11:26
Treść aktu: