Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
312.
Decyzja Nr 447/MON z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych
Minister Obrony Narodowej 2015.11.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.13 11:22
Treść aktu: