Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
312.
Decyzja Nr 389/MON z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy
Minister Obrony Narodowej 2014.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.09.24 13:38
Treść aktu: