Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
312.
Decyzja Nr 239/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.08.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.16 07:40
Treść aktu: