Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
311.
Decyzja Nr 388/MON z dnia 24 września 2014 r. zmieniające decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.09.24 13:20
Treść aktu: