Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
310.
Decyzja Nr 445/MON z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
Minister Obrony Narodowej 2015.11.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.10 10:51
Treść aktu: