Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
310.
Decyzja Nr 238/MON z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.08.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.07 11:44
Treść aktu: