Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
31.
Decyzja Nr 26/MON z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.02.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.19 11:54
Treść aktu: