Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
31.
Decyzja Nr 24/MON z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.25 14:47
Treść aktu: