Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
309.
Decyzja Nr 444/MON z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.11.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.10 10:50
Treść aktu: