Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
308.
Decyzja Nr 439/MON z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w resorcir obrony narodowej usługi PL_NS AIFS FAS wymiany informacji wrażliwych zabezpieczającej współpracę w obszarze konsultacji, reagowania kryzysowego i operacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Minister Obrony Narodowej 2015.11.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.04 11:18
Treść aktu: