Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
307.
Decyzja Nr 381/MON z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Norm należności naliczeniowych sprzętu sportowego, obiektów sportowych oraz zasad gospodarowania sprzętem sportowym w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2014.09.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.09.12 13:49
Treść aktu: