Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
305.
Decyzja Nr 375/MON z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.09.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.09.09 12:38
Treść aktu: