Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
305.
Decyzja Nr 235/MON z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.06 11:06
Treść aktu: