Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
304.
Decyzja Nr Z-2/MON z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.03 13:00
Treść aktu: