Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
304.
Decyzja Nr 341/MON z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Świeta Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2013.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.19 11:35
Treść aktu: