Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
303.
Decyzja Nr 224/MON z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"Instrukcji o gospodarce końmi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.02 13:41
Treść aktu: