Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
302.
Decyzja Nr 430/MON z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2015.11.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.04 09:46
Treść aktu: