Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
302.
Decyzja Nr 339/MON z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporców rozpoznawczych dowódców 25. Batalionu Logistycznego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2013.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.19 11:31
Treść aktu: