Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
302.
Decyzja Nr 223/MON z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji szkolenia i upoważniania specjalistówsłużby inżynieryjno-lotniczej do bezposredniej obsługi sprzętu lotniczego w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.02 13:38
Treść aktu: