Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
300.
Decyzja Nr 428/MON z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia odzaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2015.11.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.04 09:43
Treść aktu: