Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów oraz jego pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 11:17
Treść aktu: