Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych im. ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”
Minister Obrony Narodowej 2022.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.24 13:12
Treść aktu: