Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Decyzja Nr 23/MON z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.25 14:42
Treść aktu: